Nr. 184 – Mercedes Simplex z 1904 roku

Samochód osobowy Mercedes Simplex z 1904 r – skala 1:25 – opracowanie modelu: Marian Sobel. Model zawiera części na 4 arkuszach A4 kartonu, dalsze 3 strony to rysunki, szablony i opis budowy modelu. Model opracowany komputerowo.      

Nr. 183 – Ford T z 1908 roku

Samochód osobowy FORD T z 1908 r – skala 1:25 – opracowanie modelu: Marian Sobel. Model zawiera części na 3,5 arkusza A4 kartonu, dalsze 2.5 strony to rysunki, szablony i opis budowy modelu. Model opracowany komputerowo.      

Nr. 182 – Bayraktar TB-2

Model kartonowy – Bayraktar TB-2 skala 1:24, opracowanie modelu: Łukasz Fuczek Model zawiera części na 4 arkuszach kartonu A4 i 1 arkuszu offsetu, w modelu znajdują się 3 arkusze z opisem i rysunkami montażowymi. Model opracowany komputerowo.    

Nr. 181 – AN-14 Pszczółka

Model kartonowy samolotu AN-14 Pszczółka skala 1:33, opracowanie modelu: Aleksiej Agiejew. Model zawiera części na 8 arkuszach kartonu A4 i 6 arkuszach offsetu, w modelu znajdują się 10 arkuszy z opisem i rysunkami montażowymi. Model opracowany komputerowo. Instrukcja w języku polskim i rosyjskim.    

Nr. 180 – Lokomotywa spalinowa MAFFEI WLs typ Bd

Model kartonowy lokomotywy spalinowej MAFFEI WLs typ Bd Skala 1:25 Opracowanie modelu: Jacek Tryc Model zawiera części na 4 arkuszach kartonu A4    kolejne 6 stron zajmuje krótki rys historyczny, opis budowy oraz rysunki montażowe. Model opracowany komputerowo.    

Nr. 179 – Piasecki H-21C Shawnee (Rescue)

Model kartonowy śmigłowca  Piasecki H-21C Shawnee (RESCUE) skala 1:33, opracowanie modelu: Aleksey Yamschikov Model zawiera części na 12 arkuszach kartonu A4 ( w tym 4 arkusze z poszyciem na kredowym papierze) , w modelu znajdują się 6 stron z opisem i rysunkami montażowymi. Model opracowany komputerowo.    

Nr. 178 – Piasecki H-21C Shawnee Francja

Model kartonowy śmigłowca  Piasecki H-21C Shawnee Francja skala 1:33, opracowanie modelu: Aleksey Yamschikov Model zawiera części na 12 arkuszach kartonu A4, w modelu znajdują się 6 stron z opisem i rysunkami montażowymi. Model opracowany komputerowo.    

Nr. 177 – Piasecki H-21C Shawnee

Model kartonowy śmigłowca  Piasecki H-21C Shawnee skala 1:33, opracowanie modelu: Aleksey Yamschikov Model zawiera części na 12 arkuszach kartonu A4, w modelu znajdują się 6 stron z opisem i rysunkami montażowymi. Model opracowany komputerowo.    

Nr. 176 – SZD-8 Jaskółka ter

Model kartonowy szybowca  SZD-8 Jaskółka ter skala 1:33, opracowanie modelu: Sergiej Powarow Model zawiera części na 4 arkuszach kartonu A4, w modelu znajdują się 10 stron z opisem, rysunkami montażowymi i zdjęciami. Model opracowany komputerowo.    

Nr. 175 – SZD-8 Jaskółka bis

Model kartonowy szybowca  SZD-8 Jaskółka bis skala 1:33, opracowanie modelu: Sergiej Powarow Model zawiera części na 4 arkuszach kartonu A4, w modelu znajdują się 10 stron z opisem, rysunkami montażowymi i zdjęciami. Model opracowany komputerowo.